Giải thưởng

Giải thưởng Tổng giá trị
Giải nhất (Nam/Nữ) Hiện kim: 8,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Thẻ Thành viên Marathon (Gói massage không giới hạn trong 1 năm + giảm giá 15% dành cho bạn bè và người thân tại các chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 41,600,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000
VND

[GARMIN]
01 Đồng hồ Thể thao Garmin Instinct. Trị giá: 7,500,000
VND

[PULLMAN DANANG BEACH RESORT]
01 Voucher dịch vụ Spa tại THE NANG spa trong 90 phút dành cho 2 người, hiệu lực từ ngày 01/08 – 30/10/2019. Trị giá: 4,600,000 VND

63,080,000 VND
Giải nhì (Nam/Nữ) Hiện kim: 6,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Thẻ Thành viên Marathon (Gói massage không giới hạn trong 1 năm + giảm giá 15% dành cho bạn bè và người thân tại các chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 41,600,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

48,980,000
Giải ba (Nam/Nữ) Hiện kim: 4,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Thẻ Thành viên Marathon (Gói massage không giới hạn trong 1 năm + giảm giá 15% dành cho bạn bè và người thân tại các chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 41,600,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

46,980,000
Giải thưởng Tổng giá trị
Giải nhất (Nam/Nữ) Hiện kim: 6,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Voucher miễn phí Massage (trong vòng 1 năm tại tất cả chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 8,000,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

[GARMIN]
01 Đồng hồ Thể thao Garmin Instinct. Trị giá: 7,500,000 VND

[PULLMAN DANANG BEACH RESORT]
01 Voucher buffet quốc tế cho 2 người thời hạn trong vòng 3 tháng (01/08 – 30/10/2019). Trị giá: 2,360,000 VND

25,240,000 VND
Giải nhì (Nam/Nữ) Hiện kim: 4,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Voucher miễn phí Massage (trong vòng 1 năm tại tất cả chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 8,000,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

13,380,000
Giải ba (Nam/Nữ) Hiện kim: 3,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Voucher miễn phí Massage (trong vòng 1 năm tại tất cả chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 8,000,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

12,380,000
Giải thưởng Tổng giá trị
Giải nhất (Nam/Nữ) Hiện kim: 4,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Voucher miễn phí Massage (trong vòng 1 năm tại tất cả chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 8,000,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

[PULLMAN DANANG BEACH RESORT]
01 vé bơi không giới hạn trong ngày cho 2 người bao gồm 1.000.000VND credits tại Azure Beach bar (thời hạn từ 01/08 – 30/10/2019. Trị giá: 1,800,000 VND

15,180,000 VND
Giải nhì (Nam/Nữ) Hiện kim: 3,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Voucher miễn phí Massage (trong vòng 1 năm tại tất cả chi nhánh của TRE Boutique Massage) Trị giá: 8,000,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

12,380,000 VND
Giải ba (Nam/Nữ) Hiện kim: 2,000,000 VND

[TRE BOUTIQUE MASSAGE]
01 Voucher miễn phí Massage (trong vòng 1 năm tại tất cả chi nhánh của TRE Boutique Massage). Trị giá: 8,000,000 VND

[AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước. Trị giá: 1,380,000 VND

11,380,000 VND
Giải thưởng Tổng giá trị
Top 5 [2XU] Nón
[Pulse Active] Cờ chứng nhận
(Trao tại finish line)
Rút thăm [AMERICAN CHIROPRACTIC CLINIC]
01 gói tư vấn đi kèm & gói trị liệu thần kinh cột sống tại các chi nhánh phòng khám American Chiropractic Clinic khắp cả nước
1,380,000 VND
Giải thưởng
Top 3 [VINAMILK]
01 hộp sữa gạo
01 hộp My Joy
Rút thăm may mắn [VINAMILK]
01 hộp sữa gạo
01 hộp My Joy
Giải thưởng Tổng giá trị
Nam [SHONAN INTERNATIONAL MARATHON] 01 VÉ THAM DỰ MIỄN PHÍ. Trị giá: 2,700,000 VND

[THANYAPURA HEALTH & SPORT RESORT]
01 voucher 3 đêm cho 2 người. Trị giá: 9,500,000 VND

12,200,000 VND
Nữ [SHONAN INTERNATIONAL MARATHON] 01 VÉ THAM DỰ MIỄN PHÍ. Trị giá: 2,700,000 VND

[THANYAPURA HEALTH & SPORT RESORT]
01 voucher 3 đêm cho 2 người. Trị giá: 9,500,000 VND

12,200,000 VND