Nhà Tài Trợ & Đối Tác

ĐƠN Vị TÀI TRỢ CHÍNH

Manulife Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng người dân Việt Nam trên chặng đường nắm bắt một tương lai tốt đẹp và tự hào là nhà tài trợ chính của Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần luyện tập thể thao cho cộng đồng.

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỨC 
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ĐỒNG
ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC MARATHON

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỨC

ĐỐI TÁC KHÁC