Giải thưởng

Giải thưởngHiện kim
Giải nhất
(Nam/Nữ)
ACC Voucher 

Garmin Fenix 6S Sapphire

Elite Fitness – Passport Membership trong 12 tháng.

Tổng giá trị:

55,370,000

8,000,000
   
Giải nhì

(Nam/Nữ)

ACC Voucher

Radisson Voucher 

Elite Fitness – Platinum Membership trong 12 tháng

Tổng giá trị:

43,880,000

 6,000,000
Giải ba

(Nam/Nữ)

ACC Voucher 

Elite Fitness – Platinum Membership trong 6 tháng

Tổng giá trị:

19,380,000

4,000,000 
Giải thưởngHiện kim
Giải nhất
(Nam/Nữ)
ACC Voucher

Garmin Forerunner 745

Elite Fitness – Passport Membership trong 12 tháng.

Tổng giá trị:

47,870,000

6,000,000
   
Giải nhì

(Nam/Nữ)

ACC Voucher

Elite Fitness – Platinum Membership trong 12 tháng

Tổng giá trị:

28,880,000

 4,000,000
Giải ba

(Nam/Nữ)

ACC Voucher 

Elite Fitness – Platinum Membership trong 6 tháng

Tổng giá trị:

19,380,000

3,000,000 
Giải thưởngHiện kim
Giải nhất
(Nam/Nữ)
ACC Voucher

Garmin Forerunner 745

Elite Fitness – Passport Membership trong 12 tháng.

Tổng giá trị:

47,870,000

4,000,000
   
Giải nhì

(Nam/Nữ)

ACC Voucher

Elite Fitness – Platinum Membership trong 12 tháng

Tổng giá trị:

28,880,000

 3,000,000
Giải ba

(Nam/Nữ)

ACC Voucher 

Elite Fitness – Platinum Membership trong 6 tháng

Tổng giá trị:

19,380,000

2,000,000