THÔNG TIN NHẬN KIT

ĐỊA ĐIỂM

Công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Xem vị trí cụ thể trên Google Map

THỜI GIAN

  • Thứ 6, ngày 18/03/2022, 15:00 – 19:00
  • Thứ 7, ngày 19/03/2022, 9:00 – 19:00

BỘ RACE KIT CỦA BẠN CÓ GÌ?

20.03.2022