Thông tin tác nghiệp báo chí

ĐĂNG KÝ TÁC NGHIỆP

Để Ban Tổ Chức có thể chuẩn bị các điều kiện làm việc tốt nhất cho các đơn vị báo chí, truyền thông, các anh/chị phóng viên vui lòng đăng ký tác nghiệp tại đây:

Mỗi anh chị phóng viên sẽ nhận được một bộ Special Kit sử dụng cho việc tác nghiệp tại cuộc thi Manulife Danang International Marathon.

Ban tổ chức sẽ gửi thông tin hướng dẫn cách nhận bộ Special Kit qua email đăng ký của đơn vị và phóng viên trước cuộc thi.

Thông tin nhận Special Kit:

Địa điểm và thời gian: *sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Tài liệu xác nhận:

     •  Email xác nhận đăng ký tác nghiệp thành công từ Ban Tổ Chức.
     • CMND/Thẻ Báo Chí hoặc các giấy tờ tùy thân.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ

 • Các đơn vị báo chí và truyền thông khi đưa tin về cuộc thi cần tuân thủ những nội dung trong Hướng dẫn tác nghiệp báo chí này.
 • Tài liệu Hướng dẫn tác nghiệp sẽ được gửi vào email của anh/chị phóng viên đã đăng ký.
 • Tài liệu sẽ được gửi đi một tuần trước ngày sự kiện.

PRESS ROOM – PHÒNG BÁO CHÍ

Phòng Báo Chí là khu vực để các đơn vị báo chí, truyền thông và phóng viên sử dụng để làm việc trong thời gian diễn ra sự kiện.

 • Địa điểm: Khách sạn Nalod Đà Nẵng, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
 • Thời gian hoạt động: 4:00 – 12:00, Chủ Nhật ngày 20/03/2022.

*Lưu ý: 

  • Chỉ các đơn vị báo chí/truyền thông trong danh sách đăng ký và có thẻ tác nghiệp cung cấp bởi Ban Tổ Chức mới được vào khu vực này.
  • Thẻ tác nghiệp được cung cấp trong bộ Special Kit.

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: marketing@pulse.vn