THÔNG TIN NHẬN KIT

ĐỊA ĐIỂM

Công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Xem vị trí cụ thể trên Google Map

THỜI GIAN

  • Thứ 6, ngày 04/08/2023, 8:30 – 19:00
  • Thứ 7, ngày 05/08/2023, 8:30 – 19:00

NGÀY SỰ KIỆN: 06.08.2023