THÔNG TIN NHẬN KIT

ĐỊA ĐIỂM

Công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng. Xem vị trí cụ thể trên Google Map

THỜI GIAN

Thứ sáu, 22.03.2024: 9:00 – 19:00
Thứ bảy, 23.03.2024: 9:00 – 19:30